الحاقیه هیدرولیکی باکت

الحاقیه هیدرولیکی باکت
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
لیست خالی می باشد.
الحاقیه باکت لیفتراک شما را تبدیل به لودر مینماید
این الحاقیه نیاز نیمه وقت واحد شما را به لودر جبران مینماید.
در اکثر واحد های تولید لیفتراک وجود دارد و گاهی ممکن است رئزانه و یا بطور هفتگی و یا گاه گاهی لازم باشد که موادی  را که بصورت پودر و یا گرانول و یا .... هستند  جابجا کنید و یا آنها به مخازن و یا کامیون یا بار بزنید و یا هر گونه نیازی که به یک لودر دارید با استفاده از این الحاقیه آنرا برطرف کنید.
البته بسته ظرفیت لیفتراک شما انواع الحاقیه با اندازه ها و ابعاد و حجم مختلف میتوانیم ارائه دهیم فقط کافی است که با قسمت فروش ما و یا نمایندگان ما تماس بگیرید تا ما سریعا مناسب نیاز شما ، الحاقیه ی مناسب را بشما پیشنهاد کنیم .
شرکت هواکار نماینده انحصاری شرکت سوسانگ کره جنوبی در ایران آماده است تا با ارائه انواع الحاقیه ها  لیفتراک شما را به یک دستگاه همه فن حریف تبدیل کند و تا بدین وسیله  شما از کمترین سرمایه گذاری بهترین سود را ببرید .
مهندسین کار آمد ما با همکاری شرکت سوسانگ و تکنولوژی برتر کره جنوبی بهترین طراحی ها را برای واحد شما ارائه دهند .