اوردر پیکر

اوردر پیکر
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1000کیلوگرم
ارتفاع بالابری2500میلی متر
ارتفاع کارکردی450سانتی متربا توجه سفارش مشتری قابل ارائه است

اوردرپيكر(Order Picker) دستگاهي بسيار مفيد براي اكثر كارخانه ها ، سالن ها ، مصلي ها ، ورزشگاهها ، سرخانه ها ، تعمير گاهها ، آشيانه تعميرگاهي هواپيماها و ....   ميباشد .

اين دستگاه دو سيستم كنترل و  امكان هدايت دارد .

اولين سيستم كنترل و هدايت ، فرمان اصلي دستگاه است كه قابليت هدايت و راندن و بالا و پايين بردن سكو و چپ و راست ميباشد .

دومين سيستم كنترل و هدايت ، فرمان فرعي دستگاه از سكو ميباشد كه ضمن امكان بالا و پايين بردن سكوي دستگاه ، امكان هدايت آن به سمت جلو و عقب را نيز دارد ولي امكان دور زدن و چپ و راست ندارد

ابتدا اپراتور دستگاه را به محل مورد نظر هدايت ميكند و سپس فرمان دستگاه را قفل ميكند و به سكو سوار ميشود و در اين محل ميتواند وارد قفسه هاي انبار شود و با هدايت مستقيم به سمت عقب و يا جلو و بالا و پايين بردن به تمام قفسه ها دسترسي داشته باشد .