لیفتراک راه رو باریک VNA

لیفتراک راه رو باریک VNA
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1300کیلوگرم
ارتفاع بالابری6000میلی مترتا ارتفاع 12000 میلیمتر قابل تامین است
قدرت موتور حرکتی6کیلو وات Kw
قدرت موتور هیدرولیک11کیلو وات Kw

این نوع دستگاهها برای انبارهایی است که بمنطور استفاده از بیشترین سطح انبار راه رو بین قفسه های انبار را به حداقل ممکن کاهش داده اند.

ظرفیت این دستگاهها از 500کیلوگرم  تا 1500کیلوگرم   ارتفاع بالابری آن تا 1200 سانتیمتر  قابل تحویل است

این دستگاه در دو انتخاب راننده پایین و راننده در بالا  ارائه میگردد