پالت شاتل

پالت شاتل
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
لیست خالی می باشد.

در این قسمت تجهیزات مدرن جهت ارتقای تکنولوژی انبار داری ارائه میشود .

عمده ترین تاکید روی کاهش فضای مرده انبارها است که بعنوان راهرو جهت حرکت لیفتراکها و استاکرها اختصاص می یابد. 

استفاده از پالت شاتل در انبارهای صنایعی  مانند پتروشیمی ها ، مواد غذایی و دارویی ، لاستیک سازی و شیمیایی و مواد معدنی باعث افزایش ظرفیت انبارها و کاهش حوادث و سرمایه گذاری اولیه میشود.

در این انبارها بدو طریق لایفو (Lifo) و فایفو (ّFifo) و یا ترکیبی و یا هر روش دیگر انبارداری نمود.

همانطورکه در عکسها و کلیپ های ضمیمه میتوانید ملاحظه فرمایید 

جهت ملاحظه کلیپ اینجا کلیک فرمایید و سایر کلیپ های کانال مربوطه را ملاحظه فرمایید

 جهت ملاحظه چگونگی http://www.aparat.com/v/7vt03  و  http://www.aparat.com/v/vT34m   را ببینید