استاکر تمام برقی 1.8تنی SBR-1800L

استاکر تمام برقی 1.8تنی SBR-1800L
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1800کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل275میلی متر
حرکت دکل به جلو620میلی متر
سیستم فرمان0.3 kw(EPS)
حداقل ارتفاع دکل2013میلی متر
طول شاخک1030میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها250/680میلی متر
وزن دستگاه (با باتری )2400کیلوگرم
حداکثرارتفاع دکل3950میلی متر