یدک کشی برقی 8 تنی

یدک کشی  برقی 8 تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت کشش8,000کیلوگرم
ارتفاع نقاط اتصال 350میلی متر
ارتفاع کلی2,200میلی متر
وزن دستگاه2,200کیلوگرم
نوع تایرPneumatic