خودرو سرویس

خودرو سرویس
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت2500کیلوگرمظرفیت دستگاه بسته به سفارش مشتری از 1000 الی 4000 کیلوگرم قابل تغییر است
طول کلی دستگاه230سانتی مترطول کلی دستگاه میتواند با توجه به نیاز مشتری تغییر یابد
قدرت موتور حرکتی1.1کیلو وات Kw
عرض دستگاه78سانتی مترعرض دستگاه با توجه به امکاناتی که مشتری میخواهد ممکن است تغییر یابد
سرعت حرکت6کیلومتر برساعت
شرکت هواکار ، نماینده انحصاری شرکت سوسانگ کره جنوبی در ایران خودرو ویژهای را برای این امورات ارائه داده است که میتواند برای هرنوع تونل و برای هر نوع خدمات کار آیی داشته باشد.
قدرت موتور و ارتفاع کارکرد و تجهیزات ویژه ، مطابق نیاز مشتری قابل ارائه میباشد.

فرمان این دستگاه چرخشی بوده و میتواند بدون دور زدن به جلو و عقب حرکت نماید و برای محیط های کم عرض بهترین گزینه میباشند 

موتور الکتریکی این خودرو، باعث آلوده نشدن محیط کار میشود .

عرض و طول و ارتفاع دستگاه متناسب با محیط کار  میتواند تغییر یابد.