استاکر تمام برقی 2 تنی SBR-2000L

استاکر تمام برقی 2 تنی SBR-2000L
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت2000کیلوگرم
سیستم فرمان0.3 kw(EPS)
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل275میلی متر
حرکت دکل به جلو620میلی متر
حداقل ارتفاع دکل2013میلی متر
طول شاخک1030میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها250/740میلی متر
وزن دستگاه (با باتری )2740کیلوگرم
حداکثرارتفاع دکل3950میلی متر