استاکر تمام برقی 2.5 تنی SBR-2500L

استاکر تمام برقی 2.5 تنی SBR-2500L
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
سیستم فرمان 0.3 kw(EPS)
ظرفیت2500کیلوگرم
ارتفاع بالابری3000میلی متر
ارتفاع بالا بر آزاد دکل275میلی متر
حرکت دکل به جلو620میلی متر
حداقل ارتفاع دکل2013میلی متر
طول شاخک1030میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها250-740میلی متر
وزن دستگاه (با باتری )2740کیلوگرم
حداقل ارتفاع دکل3950میلی متر