الحاقیه برای چرخاندن و همزدن محتویات و یا تخلیه بشکه

الحاقیه برای چرخاندن و همزدن محتویات و یا تخلیه بشکه
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
وزن دستگاه205کیلوگرم
اندازه بشکهØ600×900Lمیلی متربرای بشکه هایی با اندازه متفاوت امکان پذیر است
ظرفیت300کیلوگرم
ارتفاع بالابری***میلی مترارتفاع بالابری در این دستگاه مربوط به لیفتراکی که شما دارید است
زاویه چرخش بشکه0 ~ 360° درجهمیتوان بشکه را هر چند دور چرخاند

استفاده از این الحاقیه خیلی ساده است ابتدا شاخکهای لیفتراک را در کشو های دو طرف الاقیه وارد نمایید و جهت ایمنی بیشتر پیچ های مربوطه را سفت نمایید . الحاقیه آماده کار است.

جهت خالی کردت محتویات بشکه : ابتدا  لیفتراک را بسمت بشکه هدایت کنید و و بشکه را در بین دو بازوی الحاقیه قرار دهید و سپس درب  الحاقیه را سفت کنید و سپس درب بشکه را باز نمایید  و تا آنجاییکه لیفتراک شما اجازه میدهد و مورد نیازتان است دستگاه را بالا ببرید و  با حرکت دادن زنجیر بشکه به چرخانید محتویات بشکه تخلیه خواهد شد و سپس زنجیر را در جهت عکس اول بکشید بشکه به حالت اول بر میگردد و سپس با حرکت دادن لیفتراک بشکه خالی را در محل مورد نظرتان قرار دهید.

جهت هم زدن محتویات بشکه : تمام اقدامات بالا را انجام دهید و فقط درب بشکه را باز نکنید و با حرکت دادن زنجیر هر چند دور که میخواهید بشکه را بچرخانید تا محتویات آن بهم زده شود.

قابل توجه : امکان اینکه بشکه بحالت برقی چرخانده شود  مطابق سفرش شما امکان تحویل دارد.