استاکر تمام برقی1تنی مدلSWC-1000L

استاکر تمام برقی1تنی مدلSWC-1000L
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1000کیلوگرم
ارتفاع بالابری2500میلی متر
شیب مجاز10%
ارتفاع کلی1859میلی متر
طول شاخک830میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها660~216میلی متر
وزن دستگاه (با باتری )1620کیلوگرم