استاکر (لیفتراک راننده ایستاده) تمام برقی1.3تنی مدلSWR-1300L

استاکر (لیفتراک راننده ایستاده) تمام برقی1.3تنی مدلSWR-1300L
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت1300کیلوگرم
ارتفاع بالابری2500میلی متر
سرعت بالا بری (با بار)70میلی متر بر ثانیه
شیب مجاز10%
حرکت دکل به جلو550میلی متر
ارتفاع کلی1859میلی متر
طول شاخک1030میلی متر
تنظیم جانبی شاخکها740~216میلی متر
وزن دستگاه (با باتری )1662کیلوگرم

استاکر مدل SWR-1300 دستگاهی با قابلیت بسیار زیادی میباشد.

1) شاخک های این دستگاه بار را میتواند بطور عمودی بالا و پایین ببرد

2) دکل این دستگاه میتواند مانند دکل لیفتراک به سمت جلو و عقب زاویه بگیرد و بدین وسیله در گذاشتن بار و برداشتن آن سهولت ایجاد نماید

3) دکل این دستگاه میتواند بسمت جلو و عقب حرکت نماید و بدینوسیله میتواند در مسافت های طولانی با گزاشتن با روی بازو های جلو از استهلاک بیشتر سیستم هیدرولیک جلو گیری نماید.

ضمنا اینوع استاکرهای بدلیل وجود چرخ های جلو ، علاوه بر اینکه دارای پایداری و ایمنی زیادی هستند ، از نظر مصرف انرژی نیز با صرفه تر هستند زیرا وجود چرخ های جلو باعث شده از وزن ثابت کل دستگاه کاسته شود.