محصولات

نمایش نتایج 1 تا 4 از 4
مشخصات واحد SFE-500 /SFN-500 SFE-500L /SFN-500L SFE-1000 /SFN-1000 SFE-1000L /SFN-1000L
ظرفیت کیلوگرم 500 500 1000 1000
ارتفاع بالابری میلی متر 150 250 150 250
ارتفاع کلی میلی متر 1950 1850 2040 1910
طول شاخک میلی متر 700 700 700 700
فاصله شاخک (حداقل /حداکثر) میلی متر 162 ~ 840 162 ~ 670 216 ~ 990 216 ~670
عرض بیرونی پایه ها میلی متر 650 850 700 900
مرکز حمل میلی متر 350 350 350 350
وزن دستگاه کیلوگرم 200 250 290 340