محصولات

نمایش نتایج 1 تا 2 از 2
مشخصات واحد SFH-500 SFH-1000
ظرفیت کیلوگرم 500 1000
ارتفاع بالابری میلی متر 45 ~ 1500 45 ~ 2500
وزن دستگاه کیلوگرم 155 240
ارتفاع کلی میلی متر 1950 2040
طول شاخک میلی متر 700 700
فاصله شاخک (حداقل /حداکثر) میلی متر 166 ~480 216 ~ 990
عرض بیرونی پایه ها میلی متر 650 700
مرکز حمل میلی متر 350 350
اندازه چرخ جلو میلی متر Ø 80 Ø 80