محصولات

نمایش نتایج 1 تا 1 از 1
مشخصات واحد SWR-1300L
ظرفیت کیلوگرم 1300
ارتفاع بالابری میلی متر 2500
سرعت بالا بری (با بار) میلی متر بر ثانیه 70
شیب مجاز % 10
حرکت دکل به جلو میلی متر 550
ارتفاع کلی میلی متر 1859
طول شاخک میلی متر 1030
تنظیم جانبی شاخکها میلی متر 740~216
وزن دستگاه (با باتری ) کیلوگرم 1662

این نوع استاکرها بدلیل وجود چرخهای جلو ، دارای پایداری بیشتری هستند ، برخلاف استاکرهای کانتربالانی(Counter Balance) دارای وزن کمتری نیز هستند که باعث کاهش مصرف انرژی نیز میشود