محصولات

نمایش نتایج 1 تا 5 از 5
مشخصات واحد SBF-10J3 SBF-15J3 SBF-18J3 SBF-20J3 SBF-25J3
ظرفیت کیلوگرم 1000 1500 1750 2000 2500
مرکز ثقل بار میلی متر 500 500 500 500 500
ارتفاع بسته دکل میلی متر 1995 1995 1995 2000 2000
ارتفاع بالا بر آزاد دکل میلی متر 155 155 155 155 155
ارتفاع بالابری استاندارد میلی متر 3000 3000 3000 3000 3000
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار) میلی متر 4030 4030 4030 4030 4030
اندازه شاخک میلی متر 31*100*770 35*100*920 38*100*920 40*122*920 40*122*1070
طول دستگاه ( با شاخک ) میلی متر 2895 3050 3080 3318 3468
فاصله کف دستگاه از زمین میلی متر 110 110 110 110 110
وزن دستگاه کیلوگرم 3100 3200 3350 4150 4300
نوع تایر توپر سوپر الاستیک توپر سوپر الاستیک توپر سوپر الاستیک توپر سوپر الاستیک توپر سوپر الاستیک
عرض دستگاه سانتی متر 1070 1070 1070 1150 1150