محصولات

نمایش نتایج 1 تا 4 از 4
مشخصات واحد SBF-10S-CQ2 SBF-15S-CQ2 SBF-18S-CQ2 SBF-20CQ2
ظرفیت کیلوگرم 1000 1500 1800 2000
مرکز ثقل بار میلی متر 500 500 500 500
ارتفاع بسته دکل میلی متر 2220 2220 2220 2220
ارتفاع بالا بر آزاد دکل میلی متر 125 130 130 130
ارتفاع بالابری استاندارد میلی متر 3300 3300 3300 3300
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار) میلی متر 4335 4335 4335 4335
اندازه شاخک میلی متر 770×100×31 770×100×31 770×100×31 770×100×31
عرض دستگاه سانتی متر 1060/1070 1060/1070 1110/1140 1110/1140
فاصله کف دستگاه از زمین میلی متر 100 100 100 100
وزن دستگاه کیلوگرم 2900 3160 3420 3540
نوع تایر توپر سوپر الاستیک توپر سوپر الاستیک توپر سوپر الاستیک توپر سوپر الاستیک