محصولات

نمایش نتایج 1 تا 7 از 7
مشخصات واحد SLX-10 SLX-15 SLX-18 SLX-20 SLX-25 SLX-30 SLX-35
ظرفیت کیلوگرم 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
ارتفاع بالابری میلی متر 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار) میلی متر 4030 4030 4330 4030 4030 4250 4250
ارتفاع بسته دکل میلی متر 1995 1995 1995 1995 1995 2070 2180
ارتفاع بالا بر آزاد دکل میلی متر 155 155 155 155 155 160 305
طول دستگاه ( با شاخک ) میلی متر 2941 3165 3213 3442 3667 3772 3783
اندازه شاخک میلی متر 920×122×40 1070×122×40 1070×125×45
ارتفاع یدک کش میلی متر 250 250 250 290 290 310 310
تنظیم جانبی شاخکها میلی متر 200-950 200-950 200-950 245-1020 245-1020 250-1090 250-1090
شعاع گردش بیرونی میلی متر 1880 1955 1985 2170 2240 2400 2420
گیربکس 2-2 Manual shift T/M 2-2 Manual shift T/M 2-2 Manual shift T/M 2-2 Manual shift T/M
وزن دستگاه کیلوگرم 3320 3680 4280 4960
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل) میلی متر 110 110 110 110 110 135 315
ضخامت شاخک میلی متر 31 35 38
طول شاخک میلی متر 770 920 920
عرض شاخکها میلی متر 100 100 100
شعاع گردش داخلی میلی متر 110 110 95