استاکر (لیفتراک راننده ایستاده) تمام برقی1.3تنی مدلSWR-1300L

استاکر (لیفتراک راننده ایستاده) تمام برقی1.3تنی مدلSWR-1300L
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
شیب مجاز10%
طول شاخک1030میلی متر
ظرفیت1300کیلوگرم
وزن دستگاه (با باتری )1662کیلوگرم
ارتفاع کلی1859میلی متر
ارتفاع بالابری2500میلی متر
حرکت دکل به جلو550میلی متر
سرعت بالا بری (با بار)70میلی متر بر ثانیه
تنظیم جانبی شاخکها740~216میلی متر

استاکر مدل SWR-1300 دستگاهی با قابلیت بسیار زیادی میباشد.

1) شاخک های این دستگاه بار را میتواند بطور عمودی بالا و پایین ببرد

2) دکل این دستگاه میتواند مانند دکل لیفتراک به سمت جلو و عقب زاویه بگیرد و بدین وسیله در گذاشتن بار و برداشتن آن سهولت ایجاد نماید

3) دکل این دستگاه میتواند بسمت جلو و عقب حرکت نماید و بدینوسیله میتواند در مسافت های طولانی با گزاشتن با روی بازو های جلو از استهلاک بیشتر سیستم هیدرولیک جلو گیری نماید.

ضمنا اینوع استاکرهای بدلیل وجود چرخ های جلو ، علاوه بر اینکه دارای پایداری و ایمنی زیادی هستند ، از نظر مصرف انرژی نیز با صرفه تر هستند زیرا وجود چرخ های جلو باعث شده از وزن ثابت کل دستگاه کاسته شود.