محصولات

نمایش نتایج 1 تا 5 از 5
مشخصات واحد لیفتراک برقی نیمه ACچهار چرخ SBF-18CJ2 SBF-20/25FJ2 SBF-30G2 SBF-35G2
ظرفیت کیلوگرم 1500 1800 2000/2500 3000 3500
طول دستگاه ( با شاخک ) میلی متر 3050 3080 3303 3620 3750
ارتفاع بالابری میلی متر 3000 3000 3000 3000 3000
ارتفاع بسته دکل میلی متر 1995 1995 2000 2145 2180
ارتفاع باز شده دکل (با تکیه گاه بار) میلی متر 4030 4030 4250 4250
ارتفاع بالا بر آزاد دکل میلی متر 155 155 155 160 305
حداقل ارتفاع از زمین (ته دکل) میلی متر 110 110 140 135
شعاع گردش بیرونی میلی متر 1930 1960 2050 2410 2430
طول شاخک میلی متر 920 920 920-1070 1070 1070
عرض شاخکها میلی متر 100 100 122 125 150
ضخامت شاخک میلی متر 35 38 40 45 50
سرعت حرکت کیلومتر برساعت 13 12.5 14/13.5 13.5 12