محصولات

نمایش نتایج 1 تا 2 از 2
مشخصات واحد SWS-1000 SWS-1000L
ظرفیت کیلوگرم 1000 1000
ارتفاع بالابری میلی متر 1500 2500
شیب مجاز % 10 10
ارتفاع کلی میلی متر 2043 1954
طول شاخک میلی متر 1150 1150
فاصله بیرونی شاخک ها میلی متر 550/680 550/680
وزن دستگاه (با باتری ) کیلوگرم 1100 1160